Privatumo politika

Asmens duomenų apsauga

UAB „Kelionių panorama“ užtikrina, kad Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

UAB „Kelionių panorama“ patvirtina, jog netvarkomi pertekliniai Asmens duomenys, taip pat, užtikrina, kad Asmens duomenys nėra renkami iš kitų šaltinių.

 

Bendrosios sąvokos:

Duomenų valdytojas – UAB „Kelionių panorama“ buveinės adresas: Vytenio g. 46 (2 aukštas) LT-03229 Vilnius, juridinio asmens kodas 122265778, kuris yra įregistruotas, Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, kurio priežiūrą vykdo Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – Priežiūros institucija).

Duomenų subjektas – Klientas, kuris kreipėsi į Duomenų valdytoją dėl turizmo paslaugų suteikimo ir kurio Asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma naudojant tokius identifikatorius kaip: vardas, pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys, naudojant vieną iš jų ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų tvarkymas – bet kuris automatizuotomis ar neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas.

 

Asmens duomenų tvarkymas:

Duomenų valdytojas asmens duomenis tvarko:

  • turistinių kelionių organizavimo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninis paštas, telefono numeris.
  • Tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu yra gautas Duomenų subjekto sutikimas, tvarkomi šie asmens duomenys: elektroninis paštas.

Duomenų subjektas bet kada gali atšaukti savo duotą sutikimą duotą tiesioginės rinkodaros tikslu. Sutikimas atšaukiamas elektroniniame laiške paspaudus atsisakymą nuo Naujienlaiškių gavimo, taip pat turi teisę elektroniniu paštu: [email protected] parašyti atsisakymą iš to paties elektroninio pašto, kuris buvo pateiktas užsakant Naujienlaiškį.

 

Asmens duomenų tvarkymo terminai:

Duomenų valdytojas asmens duomenis turistinių kelionių organizavimo tikslu asmens duomenis saugo 5 metus nuo asmens duomenų gavimo dienos, tiesioginės rinkodaros tikslu asmens duomenys tvarkomi 5 metus nuo asmens duomenų gavimo dienos.

 

Asmens duomenų gavėjai:

Duomenų valdytojas informuoja Klientą, jog asmens duomenys, kurie yra tvarkomi turistinių kelionių organizavimo tikslu perduodami tarptautiniams kelionių organizatoriams: UAB „Tez Tour“, Panerių g. 39, Vilnius, el. p. [email protected], AB „Novaturas“, A. Mickevičiaus g. 27, LT-44245 Kaunas, el. p. [email protected], UAB „Kidy Tour“, Konstitucijos pr. 12-2, Vilnius, el. p. [email protected].

 

Duomenų subjekto teisės:

Duomenų subjektas, pateikdamas Duomenų valdytojui Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir rašytinį prašymą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys yra surinkti, kokiu tikslu jie yra tvarkomi, ir kam jie yra teikiami ar buvo teikti bent per paskutinius 1 metus. Rašytinis prašymas gali būti pateikiamas paštu, faksu, el. paštu (esant elektroniniam parašui) ar tiesiogiai atvykus ir jį pateikus Duomenų valdytojui.

Tais atvejais, kai su Duomenų subjekto duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.

Atsakymas į gauto prašymą ar pretenziją Duomenų subjektui pateikiamas pagrįstai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Atsakymas pateikiamas raštu, siunčiant registruota siunta arba el. paštu, jei Duomenų subjekto kreipimasis buvo gautas el. paštu, naudojantis elektroniniu parašu.

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas jį „pamirštų“, būtent, ištrintų visus su juo susijusius duomenis Duomenų valdytojas tokį prašymą patenkina pagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu:

  • duomenų nereikia tikslui pasiekti dėl kurio buvo gauti ir tvarkomi;
  • jeigu duomenų subjektas atšaukė Sutikimą ir nėra kito teisėto pagrindo tvarkyti asmens duomenis;
  • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai ar negavus Duomenų subjekto sutikimo.

 

Dėl Slapukų naudojimo

UAB „Kelionių panorama“ norėdama Klientui pasiūlyti visavertes internetinėje svetainėje siūlomas paslaugas naudoja sisteminius, analitinius slapukus (angl. cookies). Slapukai įdiegiami siekiant vienintelio tikslo – suteikti galimybę naudotis siūlomomis funkcijomis arba jas patobulinti ir padėti naudotojui naršyti svetainėje, suprasti, kokia informacija domina lankytojus, kokiu būdu jie mus suranda ir pan. Kaip ir dauguma interneto svetainių, šiuos duomenis naudojame savo teikiamo turinio gerinimui.

Slapukai yra dviejų tipų:

  • Pirmųjų šalių slapukai – kuriami svetainėje, kurioje lankotės. Jie yra rodomi svetainės adreso juostoje.
  • Trečiųjų šalių slapukai – kuriami kitų svetainių. Šioms svetainėms priklauso tam tikras tinklalapyje, kuriame lankotės, rodomas turinys, pvz., skelbimai ar vaizdai.

Daugiau informacijos apie interneto svetainėje naudojamus slapukus galite rasti čia: www. http://www.cookie-checker.com/

Užblokavus, pašalinus ar išjungus pirmosios šalies slapukus interneto svetainė tinkamai ir (ar) visiškai neveiks. Tačiau Klientas tokią teisę turi atlikdamas pakeitimus savo naršyklėje, tiek blokuodamas, pašalindamas ar išjungęs pirmosios šalies slapukus, tiek atskirai trečiosios šalies slapukus.

Visų ar konkrečių slapukų pašalinimas, blokavimas:

Google chrome naršyklėje: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt

Firefox Mozilla naršyklėjehttps://support.mozilla.org/lt/kb/Slapuk%C5%B3%20%C5%A1alinimas

Internet Explorer naršyklėje: https://support.microsoft.com/lt-lt/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer